دات نت نیوک
Tuesday ، 20 August 2019  |  Register  |  Login
مدیرکل

  مدیر کل:                                  

                                                                                            محمود باقری                                  

تحصیلات:

کارشناسی مهندسی عمران

کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

شماره تلفن دفتر:

07433343346

شماره فاکس:

07433343345