دات نت نیوک
Tuesday ، 20 August 2019  |  Register  |  Login

آگهي مزایده عمومي

 

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  استان كهگيلويه و بويراحمد در نظر دارد تعدادی از اردوگاه های تفریحی و گردشگری را از طريق مزایده عمومي به افراد و شرکت های داراي صلاحيت  واگذار نمايد. مقتضي است جهت دريافت اسناد مزایده مذكور به سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir  (سامانه تداركات الكترونيكي دولت) مراجعه و اسناد را دريافت نمايند و در صورت داشتن پرسش مي توانند به  آدرس ياسوج بلوار مطهری - خیابان مدیریت ، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری واحد امور قراردادها  مراجعه نمايند.

 

جهت اطلاع از آخرين مناقصات و مزايده هاي  اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان كهگيلويه و بويراحمد با مراجعه به سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد)، در قسمت جستجوي پيشرفته نام دستگاه را وارد نماييد.

آدرس سامانه ستاد: https://setadiran.ir