دات نت نیوک
Tuesday ، 20 August 2019  |  Register  |  Login

 

آیین نامه ها و مقررات معاونت گردشگری

 

شیوه نامه اجرایی صدور پروانه بهره برداری بند "ب" دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی

آیین نامه اجرایی ثبت شرکت خارجی

قانون اجازه ثبت شرکت خارجی

شرح وظایف مدیران فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری

شیوه نامه معرفی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی جهت دریافت جوایز صادراتی

آیین نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری

شرح وظایف راهنمایان گردشگری

ضوابط واحدهای پذیرایی بین راهی کشور

ضوابط ساخت واحدهای پذیرایی

آیین نامه ها و مقررات معاونت میراث فرهنگی


طرح توجیهی تأسیس موزه ها
فرم اطلاعات مرمتگران آثار منقول
شناسنامه فنی آسیب شناسی اموال تاریخی و فرهنگی منقول
شرح خدمات طرح محتوایی موزه ها
اشیاء نیازمند مرمت اضطراری
فرم اطلاعات مرمتگران با تجربه
گزارش وضعیت اموال فرهنگی و تاریخی منقول
گزارش حفاظتی و مرمتی اموال فرهنگی و تاریخی منقول

گزارش طرحهای با اعتبار بیش از 400 میلیون ریال

قوانین ، دستورالعملها و مقررات مرتبط با معاونت میراث فرهنگی در قانون اساسی

آیین نامه ها و مقررات معاونت صنایع دستی

صدور پروانه تولید کارگاهی
جواز تأسیس تشکیل تعاونی
ثبت نام در کلاسهای آموزش صنایع دستی
آزمون هماهنگ ورودی دوره های آموزشی
آموزش هنرهای سنتی

آیین نامه ها و مقررات معاونت سرمایه گذاری :

آیین نامه اجرایی قانون توسعه گردشگری
درجه بندی تأسیسات گردشگری ( مهمانپذیرهای کشور )
آیین نامه اصلاحی درجه بندی تأسیسات گردشگری