دات نت نیوک
Tuesday ، 20 August 2019  |  Register  |  Login

اهداف- ارتقاء نقش  صنایع دستی در اقتصاد ملی، اشتغال زایی، کاهش محرومیت مناطق محروم و افزایش سطح معیشت جوامع محلی

- بهره گیری از روش های نوین تبلیغات، بازاریابی و خلق مزیت های جدید به منظور پاسخگویی به بازارهای هدف

- توسعه زیرساخت های مرتبط با صنایع دستی با استفاده از مشارکت حداکثری فعالان این بخش و اولویت فعالیت های و مناطق دارای مزیت نسبی

- توسعه ظرفیت منابع انسانی دانش پایه، ماهر و مسئولیت پذیر در بخش دولتی و غیردولتی، خصوصی و جوامع محلی

- اصلاح شیوه های تولید مناسب و رقابت پذیر کردن محصولات صنایع دستی با محصولات مشابه داخلی و خارجی

- مشارکت و جذب سرمایه گذاران و فعالان صنایع دستی به منظور ارتقاء تولید و صادرات صنایع دستی در توسعه و اقتصاد مستمر پایدار

- حمایت از حقوق مالکیت معنوی، میراث مادی، نوآوری ها و خالقان آثار در حوزه صنایع دستی و احیاء رشته های رو به زوال و منسوخ شده

- تقویت بخش غیردولتی فعال در زمینه صنایع دستی

- توسعه مطالعات و پژوهش های میدانی به منظور شناسایی بازارها