دات نت نیوک
Tuesday ، 20 August 2019  |  Register  |  Login

معاونت صنایع دستی

معاون صنایع دستی:

                                                  پریسا راد                     

تحصیلات:

کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

شماره تماس:

074-33380187