دات نت نیوک
Thursday ، 27 June 2019  |  Register  |  Login

معاونت صنایع دستی

معاون صنایع دستی:

                                                  پریسا راد                     

تحصیلات:

کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

شماره تماس:

074-33380187