دات نت نیوک
Thursday ، 27 June 2019
Register  |  Login

بالاترین مقام مسئول

                                                                                          معاون میراث فرهنگی:

                                                                             مسعود شفیعی                                                                        

 تحصیلات:

کارشناسی ارشد مرمت 

شماره تماس:

09173412783