دات نت نیوک
Tuesday ، 20 August 2019  |  Register  |  Login

معرفی معاون

 

سلمان خوشقدم پور

تحصیلات:

کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

شماره تماس:

09176606551

فاکس:

074-33334752

 آیین نامه ها و مقررات حوزه معاونت گردشگری:

 

شیوه نامه اجرایی صدور پروانه بهره برداری بند "ب" دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی

آیین نامه اجرایی ثبت شرکت خارجی

قانون اجازه ثبت شرکت خارجی

شرح وظایف مدیران فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری

شیوه نامه معرفی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی جهت دریافت جوایز صادراتی

آیین نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری

شرح وظایف راهنمایان گردشگری

ضوابط واحدهای پذیرایی بین راهی کشور

ضوابط ساخت واحدهای پذیرایی

 

آیین نامه ها و مقررات حوزه سرمایه گذاری :

آیین نامه اجرایی قانون توسعه گردشگری
درجه بندی تأسیسات گردشگری ( مهمانپذیرهای کشور )

آیین نامه اصلاحی درجه بندی تأسیسات گردشگری

 

 فرمهای معاونت گردشگری

مجموعه فرمهای معاونت گردشگری