دات نت نیوک
Tuesday ، 20 August 2019  |  Register  |  Login

خدمات


نام خدمت معاونت شناسنامه خدمت دستورالعمل لینک دسترسی
صدور و فروش بلیط اماکن فرهنگی - تاریخی گردشگری فایل (PDF) - -
صدور مجوز ارائه خدمات مسافرتی و گردشگری (بند ب) گردشگری فایل (PDF) فایل (PDF)
فرایند
ta.ichto.ir
صدور پروانه تولید کارگاهی صنایع دستی فایل (PDF) فایل (PDF)
فرایند
Bpms.ichto.ir
صدور مجوز تاسیس کارگاه صنایع دستی (حقیقی-حقوقی) صنایع دستی فایل (PDF) فایل (PDF)
فرایند
Bpms.ichto.ir
صدور مجوز فعالیت هنرمندان و صنعتگران انفرادی صنایع دستی فایل (PDF) فایل (PDF)
فرایند
Bpms.ichto.ir
درخواست و صدور موافقت اصولی و مجوز ایجاد، اصلاح و یا تکمیل تاسیسات گردشگری سرمایه گذاری فایل (PDF) فایل (PDF)
فرایند
sipsic.ir
اعطای تسهیلات میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به متقاضیان سرمایه گذاری فایل (PDF) فرایند sipsic.ir
اعتبار بخشی تشکل های مردم نهاد میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سرمایه گذاری فایل (PDF) فرایند omtm.ir
صدور موافقتنامه تاسیس تا اجرای مناطق نمونه گردشگری سرمایه گذاری فایل (PDF) - -
ثبت آثار منقول تاریخی - فرهنگی در فهرست آثار ملی میراث فرهنگی فایل (PDF) فایل (PDF) -
فروش، نقل و انتقال امانی، ورود و هدیه اشیاء تاریخی فرهنگی مجاز به سازمان میراث فرهنگی فایل (PDF) فایل (PDF) -
صدور مجوز ثبت اطلاعات مجموعه داران اشیاء مجاز در سیستم میراث فرهنگی میراث فرهنگی فایل (PDF) فایل (PDF) -
فرآبند ثبت آثار طبیعی در فهرست آثار ملی و تعیین حریم آن میراث فرهنگی فایل (PDF) - -
فرآیند ثبت آثار غیرمنقول در فهرست آثار ملی و تعیین حریم آن میراث فرهنگی فایل (PDF) - -
فرآیند ثبت میراث ناملموس در فهرست آثار ملی میراث فرهنگی فایل (PDF) - -
صدور مجوز بهره برداری از اماکن گردشگری گردشگری فایل (PDF) فایل (PDF) -
اعتبار بخشی تورهای دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری گردشگری فایل (PDF) - -
توسعه بازار صنایع دستی و برگزاری نمایشگاه‌ها و بازارچه های صنایع دستی صنایع دستی فایل (PDF)